Колдонуүчунун жетекчилиги

1-кадам

Паспорт, айдоочулук күбөлүк жана Мекен карт боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөм жүргүзүү үчүн https://payment.infocom.kg дареги боюнча сайтты ачуу жана төлөм кодун киргизүү керек, ал паспорт үчүн -11, айдоочулук күбөлүк үчүн - 16 жана Мекен карт үчүн 13 сандар менен башталат

img
img

2-кадам

Атайын тилкеге төлөм кодун киргизгенден кийин, эгерде төлөм актуалдуу болсо, баракчада «Арыз ээсинин аты-жөнү», «Төлөм статусу» жана «Төлөм суммасы» жеткиликтүү болот.

img
img

3-кадам

«Төлөө» баскычын басуу керек. Андан кийин банктык картанын маалыматтарын киргизүү үчүн баракча ачылат

img
img

4-кадам

16 цифрадан турган банктык картанын номерлерин киргизүү керек; Колдонуу мөөнөтү аяктаган ай, күн; CVC – үч белги менен купуя код; Ээсинин аты-жөнү; Телефон номери: e-mail.

img
img

5-кадам

Телефон номерине Код келет, кодту ырастоо керек.

img
img